پکیج سه ماهه

39,000 تومان 29,000 تومان

1 آگهی استاندارد فعال به مدت 90 روز!
 • check_circle_outline 3 ماه، مدت اعتبار آگهی
 • check_circle_outline آگهی استاندارد
 • check_circle_outline اضافه کردن لینک وب سایت
 • check_circle_outline اضافه کردن تمام مشخصات
 • check_circle_outline یک پست تلگرامی
 • check_circle_outline یک پست اینستاگرامی
انتخاب پلن

پکیج شش ماهه

49,000 تومان 39,000 تومان

1 آگهی استاندارد فعال به مدت 180 روز!
 • check_circle_outline 6 ماه، مدت اعتبار آگهی
 • check_circle_outline آگهی استاندارد
 • check_circle_outline اضافه کردن لینک وب سایت
 • check_circle_outline اضافه کردن تمام مشخصات
 • check_circle_outline یک پست تلگرامی
 • check_circle_outline یک پست اینستاگرامی
انتخاب پلن

پکیج دوازده ماهه

69,000 تومان 59,000 تومان

1 آگهی استاندارد فعال به مدت 365 روز!
 • check_circle_outline 12 ماه، مدت اعتبار آگهی
 • check_circle_outline آگهی استاندارد
 • check_circle_outline اضافه کردن لینک وب سایت
 • check_circle_outline اضافه کردن تمام مشخصات
 • check_circle_outline یک پست تلگرامی
 • check_circle_outline یک پست اینستاگرامی
انتخاب پلن